O nás

Góra Zoltán

store owner

Predajňa Hudobných nástrojov Štúrovo je otvorená už od roku 2005. Od tohto času sme si získali veľké množstvo spokojných zákazníkov, ktorí sa k nám radi vracajú na nákup, alebo po radu. Ponúkame veľmi široký sortiment tovaru od nástrojov, aparátov, svetelných efektov až po rôzne darčekové predmety. Radi Vám na všetky otázky odpovieme, prípadne poradíme.

Ako sa k nám dostanete?

Parkovanie ZDARMA (bližšie informácie u personálu predajne)

Sme tu pre vás každý deň - od pondelka do sob. - od 11:00 do 16:00 hod.

Slovakia

Stúrovo Hlavná 2/A Music Shop Sturovo

11:00 - 16:00

Pondelok, Streda, Štvrtok, Piatok

11:00-12:00, 13:00-16:00

Sobota

11:00 - 12:00 V prípade záujmu kontaktujte telefonicky

Packeta = window.Packeta || {}; Packeta.Viewport = { element: null, originalValue: null, set: function() { if (!Packeta.Viewport.element) { Packeta.Viewport.element = document.querySelector("meta[name=viewport]"); if (Packeta.Viewport.element) { Packeta.Viewport.originalValue = Packeta.Viewport.element.getAttribute("content"); } else { Packeta.Viewport.originalValue = 'user-scalable=yes'; Packeta.Viewport.element = document.createElement('meta'); Packeta.Viewport.element.setAttribute("name", "viewport"); (document.head || document.getElementsByTagName('head')[0]).appendChild(Packeta.Viewport.element); } } Packeta.Viewport.element.setAttribute('content', 'width=device-width, initial-scale=1.0, minimum-scale=1.0, user-scalable=yes'); }, restore: function() { if (Packeta.Viewport.originalValue !== null) { Packeta.Viewport.element.setAttribute('content', Packeta.Viewport.originalValue); } } }; Packeta.Util = { makeRequest: function(method, url, data, callback) { try { var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.open(method, url); xhr.timeout = 5000; xhr.onload = function() { if (this.status >= 200 && this.status < 300) { callback(xhr.response, false); } else { callback({ status: this.status, statusText: xhr.statusText }, true); } }; xhr.onerror = function() { callback({ status: this.status, statusText: xhr.statusText }, true); }; xhr.ontimeout = function() { callback({ status: this.status, statusText: xhr.statusText }, true); }; if (method === "POST" && data) { xhr.send(data); } else { xhr.send(); } } catch (error) { callback({ error: "XMLHttpRequest error: " + error }, true) } } }; Packeta.Widget = { baseUrl: 'https://widget.packeta.com/', backupUrl: 'https://backup.widget.packeta.com/', healthUrl: 'https://widget.packeta.com/v6/api/hcs/api/healthcheck', errorUrl: 'https://error-page-service-widget-errors.prod.packeta-com.codenow.com/', versions: { backup: 'backup', base: 'base', error: 'error' }, close: function() {}, initIframe: function(apiKey, callback, opts, inElement) { Packeta.Widget.close(); if (!opts) { opts = {}; } if (!('version' in opts)) { opts.version = 3; } opts.apiKey = apiKey; var url = Packeta.Widget.baseUrl; if (opts.currentVersion === Packeta.Widget.versions.backup) { url = Packeta.Widget.backupUrl; } if (opts.currentVersion === Packeta.Widget.versions.error) { url = Packeta.Widget.errorUrl; } url = url + 'v6/#/?'; for (let param in opts) { url += "&" + param + "=" + encodeURIComponent(opts[param]); } var inline = (typeof(inElement) != "undefined" && inElement !== null); var wrapper; if (inline) { wrapper = inElement; } else { Packeta.Viewport.set(); wrapper = document.createElement("div"); wrapper.setAttribute("style", "z-index: 999999; position: fixed; -webkit-backface-visibility: hidden; left: 0; top: 0; width: 100%; height: 100%; background: " + (opts.overlayColor || "rgba(0, 0, 0, 0.3)") + "; "); wrapper.addEventListener("click", function() {